Binnen de Achterhoek onbegrensd én supervoordelig reizen

Gaon picto trein, bus, e-bike, e-car

Fietsregelingen en fiscaliteiten

Er zijn verschillende regelingen en fiscaliteiten die u werknemers kunt bieden. Hieronder staat een overzicht van de verschillende keuzemogelijkheden.

Vergoeden fietskilometers

Je vergoedt als werkgever de gereden woon-werkkilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer belastingvrij.

 • Medewerkers hebben vrije keuze in reiswijze
 • Beperkte stimulans duurzaam reisgedrag en vitaliteit
 • Verplichte registratie gereden kilometers vanaf 2022.

Fiets van de zaak (ter beschikking stellen)

Je koopt of least als werkgever een fiets en stelt deze beschikbaar voor je medewerkers.

 • Je bevordert vitaal reizen actief
 • Beperkte bijtelling voor werknemers (slechts een paar euro per maand)
 • Vaak mogelijkheden tot (kleine) investeringsaftrek
 • BTW-voordeel
  Reist een medewerker een keer niet met de fiets naar het werk? Dan mag je deze reizen vergoeden met € 0,19 per km.

Uitruilen: Bruto-netto voordeel (cafetariaregeling)

Je medewerker koopt een fiets vanuit een bruto loonbestanddeel (bijvoorbeeld vakantiegeld) of je doet de fiets aan je medewerkers cadeau.

 • Fiscaal voordeel voor zowel werkgever als werknemer
 • Je stimuleert het fietsgebruik bij medewerkers
 • Kilometervergoeding blijft gelden voor dagen dat er met een andere reiswijze wordt gereisd.
 • Regeling gaat ten koste van de vrije ruimte WKR
 • Administratie van reisdagen waarop er met een andere reiswijze naar het werk wordt gereden.

Cadeaufiets

Je geeft een fiets cadeau aan een medewerker

 • Je stimuleert het gebruik van de fiets
 • De medewerker betaalt geen eigen bijdrage
 • De volledige aanschaf van de fiets komt ten laste van de vrije ruimte WKR

Renteloze lening

Je schiet de aanschaf van een fiets voor aan je medewerker. De medewerker betaalt de aanschaf terug met nog te ontvangen onbelaste reiskostenvergoeding.

 • De aanschafwaarde van de fiets is geen of minder een drempel voor de medewerker
 • De medewerker betaalt geen extra bijdrage of bijtelling
 • De renteloze lening gaat niet ten laste van de vrije ruimte WKR
 • Je dient goede afspraken te maken en specifiek bij (vervroegde) uitdiensttreding.

Checklist fietsvoorzieningen

Als u het fietsgebruik wilt stimuleren, zorg er dan in elk geval voor dat de volgende voorzieningen aanwezig zijn:

Actueel aanbod voor de werkgever

Hieronder vindt je ons aanbod voor fietsstimulering.

 • Aanbod
 • Fietsen

Webinar ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’

In een tweetal korte webinars zetten A12 Slim Reizen en Goan Achterhoek samen met fiscalist Lucia Veenstra de mogelijkheden voor je op een rij.

Bekijk de webinars

Lees meer →

Webinar ‘Fietsregelingen’

In een tweetal korte webinars zetten A12 Slim Reizen en Goan Achterhoek samen met fiscalist Lucia Veenstra de mogelijkheden voor je op een rij.

Bekijk de webinars

Lees meer →

Webinar ‘Fietsstimulering’

De mobiliteitsmakelaars in de regio Achterhoek en A12 Slim Reizen organiseerden op 21 juni een webinar over het stimuleren van fietsgebruik bij medewerkers.

Bekijk het webinar!

Lees meer →

Checklist fietsvoorzieningen

Bekijk welke voorzieningen je nodig hebt om het gebruik van de fiets, de e-bike en de speed pedelec te faciliteren.

Lees meer →

Fietsregelingen

Bekijk welke regelingen er zijn om het gebruik van de fiets, e-bike en speed pedelec binnen je organisatie te stimuleren.

Lees meer →

Webinar ‘Hoe organiseer je (duurzame) mobiliteit?’

De mobiliteitsmakelaars in de regio Achterhoek organiseerden op 22 februari een webinar over het organiseren van duurzame mobiliteit.

Bekijk het webinar!

Lees meer →

Neem contact op met de mobiliteitsmakelaars