|

Over GAON

Slim en duurzaam

Gezond reizen in de achterhoek

Het doel van Gaon: Slim, duurzaam en gezond reizen in de Achterhoek

Gaon heeft de doelstelling om in de Achterhoek een fijnmazig mobiliteitsnetwerk te ontwikkelen en uit te breiden. Hiermee moet het voor iedere inwoner, forens én bezoeker in de Achterhoek mogelijk zijn om in 2030, op elk moment van de dag een reis van A naar B te plannen, te boeken, te betalen en daadwerkelijk te reizen.

Van A naar B kunnen reizen

Dit willen we bereiken met een goed netwerk van onder andere deelauto’s, regiotaxi’s, deelfietsen, een goede aansluiting op het OV én een slimme app die in de toekomst al deze diensten aan elkaar koppelt. Hierdoor heb je steeds meer verschillende opties om van A naar B te kunnen reizen, op een slimme, duurzame en gezonde manier.

Een aantrekkelijke regio om in te werken

Met Gaon willen we de aantrekkingskracht van de regio versterken door de bereikbaarheid op een duurzame manier te verbeteren. Zo willen we de negatieve maatschappelijke effecten van mobiliteit beperken. Dit doen we door andere vormen van mobiliteit onder de aandacht te brengen. Zo houden we de Achterhoek nu en in de toekomst een concurrerende regio om in te wonen en te werken.

Samen Gaon is belangrijk

Mobiliteit is een fundamentele behoefte. Wat we belangrijk vinden, bevindt zich niet altijd om de hoek. Daarom is bewegingsvrijheid zo belangrijk, van mensen én van goederen. Het maakt je wereld groter, verrijkt je leven en creëert toegevoegde waarde. Een inclusievere samenleving waar iedereen toegang heeft tot mobiliteit betekent gelijke toegang tot bepaalde diensten, werk en daarmee gelijke kansen voor iedereen. Gaon wil daaraan bijdragen door het ontwikkelen van een fijnmazig mobiliteitsnetwerk.

Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid betekent ook meer kansen voor bedrijven. Zeker in een markt waarin bedrijven moeten concurreren voor talent is bereikbaarheid en flexibiliteit een belangrijke voorwaarde. Gaon helpt werkgevers met informatie over veranderende regelgeving rondom reiskostenvergoeding, fietsregelingen en CO2 uitstoot. Duurzame en gezonde mobiliteit van medewerkers en goederen draagt bovendien bij aan verantwoord ondernemen en vitale medewerkers. Gaon wil werkgevers en werknemers hierin stimuleren door het aanbieden van probeerervaringen en beloningsprogramma’s.

GAON is een van de MaaS projecten die in Nederland plaatsvindt. In de Achterhoek ligt de focus op deelmobiliteit in een rurale omgeving vanuit een coöperatieve werkvorm.

Speciaal voor ondernemers

Neem contact op met de mobiliteits makelaars

Heb je vragen over de werkgeversaanpak, het programma, het aanbod of over een vraagstuk binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met één van de mobiliteitsmakelaars.